Mówią o nas

Marek Pszonak - inż. energetyk, przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach
Z dużą satysfakcją i ogromną przyjemnością powracam myślami do okresu swojej nauki w szkole średniej. Grono pedagogiczne, baza dydaktyczna, infrastruktura sportowa, no i przede wszystkim nietuzinkowy klimat panujący w Zespole Szkół Łączności, pozwolił mi na pozytywne kształtowanie swojej osobowości w trudnym okresie przemian ustrojowych przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Otwartość nauczycieli i pozytywny "klimat" szkoły dawał możliwość poznawania rzeczywistości i radzenia sobie w jej realiach. Bez wątpienia lata nauki spędzone w ZSŁ, a co za tym idzie wiedza i system wartości zaczerpnięty z ideałów szkolnych, miały ogromny wpływ na moją dalszą pracę zawodową i działalność społeczną, a szkolne przyjaźnie przetrwały do dnia dzisiejszego.

Paweł Wróblewski - prawnik, członek Rady Miejskiej w Gliwicach
W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (dawniej: Zespole Szkół Łączności) nauczyłem się przede wszystkim budowania zdrowych relacji międzyludzkich. Prócz rzetelnie przekazywanej przez świetnie wykwalifikowaną kadrę edukacyjną wiedzy, nabywaliśmy niezbędne w dorosłym życiu umiejętności interpersonalne. To właśnie w tej szkole rozpoczęła się również moja przygoda z samorządnością, kiedy to jej uczniowie wybrali mnie na swojego przedstawiciela w Młodzieżowej Radzie Miasta Gliwice. Z całą pewnością mogę stwierdzić, że reprezentowanie Zespołu Szkół w gliwickim samorządzie było dla mnie ogromnym zaszczytem. Dziś jako młody prawnik i radny Rady Miasta Gliwice z przyjemnością wracam do wspomnień sprzed kilku lat – ta sentymentalna „łączność” ze szkołą przy Warszawskiej jest dla mnie bardzo ważna, ponieważ zdaję sobie sprawę z tego jak wiele zawdzięczam tej placówce i jej nauczycielom. Zdecydowanie polecam edukację w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – szkole wiedzy i dorosłego życia.

Kierunki kształcenia w Technikum

Wybierz kierunek z oferty edukacyjnej Szkoły

radio

Patronat

wsti

Rodzice

Ważne informacje

Dołącz do nas!

Rekrutacja 2015/16

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

Jednostka powstała z połączenia trzech placówek: ZSŁ + ZSME + III LO